Virtualiseren in Avans

Toetsvragen door studenten met PeerWise

Om studenten te activeren bij het zelfstandig verwerken van de lesstof en ondersteuning te bieden bij het voorbereiden van tentamens is de toetsingstool PeerWise geïntroduceerd bij de studenten Chemie. Met deze tool bedenken studenten multiple choice (MC) vragen en beantwoorden ze de vragen van de medestudenten.

Binnen het PeerWise programma worden studenten uitgedaagd om zelf MC vragen te verzinnen voor de vakken die ze volgen. Deze vragen delen de studenten met elkaar binnen een gezamenlijke database waarbij ze met elkaar in discussie kunnen over de vraagstelling en de voorgestelde antwoorden. Bij dit gehele proces spelen docenten slechts een ondersteunende rol. Studenten zijn voornamelijk zelf bezig en helpen elkaar, waardoor de belasting voor de docent beperkt blijft.

Door dit programma worden studenten gedwongen om na te denken wat de kernonderwerpen zijn van een collegereeks. Door het verzinnen van “verkeerde opties” voor hun MC vragen staan studenten stil bij veelvoorkomende misconcepties. De mogelijkheid om vragen aan elkaar uit te leggen, verstevigt hun begrip en helpt ze bij hun communicatieve vaardigheden.

Het programma is ontwikkeld door de University of Auckland in Nieuw Zeeland en wordt wereldwijd ingezet. Het is gratis beschikbaar op de website http://peerwise.cs.auckland.ac.nz/. Avans is aangemeld als instituut en kan gevonden worden onder de naam: Avans University of Applied Science (Netherlands). Docenten kunnen een instructors account aanvragen, de toegang wordt na enkele dagen verleend. Studenten kunnen een studenten account aanmaken en kunnen direct aan de slag.

Voorlopige resultaat:

Docent Luiz Canalle heeft PeerWise ingezet bij verschillende lessen in het eerste en tweede leerjaar van de opleiding Chemie. Om te stimuleren dat de studenten deze tool gebruiken naast hun huidige studiewerkzaamheden is er voor gekozen een minimum te stellen aan het aantal bedachte en beantwoorde vragen; voor een cursus van 2ec moeten 4 vragen worden bedacht en 32 vragen beantwoorden, voor een 3ec vak is dit respectievelijk 6 en 48 vragen.  

Daarnaast heeft PeerWise een ingebouwd scoringssyteem, waarbij de student punten en badges kan verzamelen bij het behalen van bepaalde doelen. Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van de studenten is verbeterd (+20%, gecontroleerd experiment) en beantwoorden zij meer vragen. 

Per cursus wordt er door de docent een omgeving klaargezet waar de studenten zich voor enrollen. In deze omgeving worden de studenten toegevoegd, zodat zij zich kunnen identificeren met hun studentennummer en kunnen er labels/tags worden aangemaakt zodat er een variëteit aan vragen zal ontstaan in de database. Na de eerste week van het gebruik bespreekt de docent de gemaakte vragen, om de student een beeld te geven van goede en minder goede vragen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de vragen verbeterd.     

De studenten die het programma hebben gebruikt en zijn enthousiast om de tool te gebruiken als leermiddel. In periode 4 zal er een uitgebreide evaluatie worden uitgevoerd door docent Luiz. Zover nu zichtbaar is uit de data in PeerWise gebruiken de studenten de tool veelvuldig ter voorbereiding op een tentamen of toets. 

Recentelijk heeft Luiz ook een presentatie gegeven over het gebruik van PeerWise. Hij heeft deze poster gebruikt als leidraad:

 Klik hier om de poster te downloaden.

Digitale tools

PeerWise

Status

Lopend

Contact

Luiz Canalle, Milou Hekhuizen (ATGM)

Projectdocumenten

 Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2014.