Virtualiseren in Avans

Open Course ontwikkeling Bouwkunde

Binnen de academie AB&I worden enkele vaste ontwerpen jaar in jaar uit op eenzelfde manier uitgelegd aan de honderden studenten. Met dit project wil Bart van Berkel, docent bij AB&I, een methode ontwikkelen om deze lesstof op een digitale manier beschikbaar te maken voor de (eerstejaars-)studenten. Hier kunnen de studenten dan zelfstandig verschillende onderwijsonderdelen bestuderen via filmpjes, factsheets of videolessen.

Door het digitaliseren van het onderwijsmateriaal zullen de lessen efficiënter ingericht kunnen worden, zodat er meer ruimte is voor verdiepende kennis en de nodige inhoudelijke discussie, het flipped class-room-idee. Het doel is om bij die ontwikkeling studenten te betrekken.
Hiertoe heeft Bart eerst geïnventariseerd welke onderwijsonderdelen relevant zijn om op te nemen in dit experiment. Deze inventarisatie is inmiddels afgerond.

Op dit moment oriënteert hij zich op de mogelijke middelen die ingezet kunnen worden om deze module mee op te bouwen. Mogelijke middelen zijn videolessen, social media, het werken met factsheets en het ontwikkelen van open courseware. Hij doet dit samen met een aantal andere collega’s, onder wie Joop de Zwart en Theo van Deursen.

Middelen die mogelijk gebruikt zullen gaan worden zijn het tekenprogramma Videoscribe, omdat bouwkundigen veel moeten tekenen, en Socrative, voor zelftoetsing door de studenten.

De planning is om in periode twee van studiejaar 2013-2014 een module te geven in deze 'nieuwe stijl'.

Digitale tool(s)

Onder andere Socrative, Camtasia, Videoscribe

Status

Lopend

Contact

Bart van Berkel, AB&I

Projectdocumenten

01-11-2013

Laatst bijgewerkt op 21 juli 2015.