Virtualiseren in Avans

print

Een wijk klimaatneutraal inrichten met een serious game

7 april 2015

In het studiejaar 2014-2015 werd er binnen het project Virtualiseren in Avans gewerkt met de Climategame. Docente Ilonka van Hoorn speelde deze serious game met derdejaarsstudenten van de Academie voor Bouw en Infra, specialisatie Watermanagement. In deze virtuele wereld richten de studenten een wijk in Delft klimaatadaptief in.

De Climategame daagt studenten uit om de gevolgen van klimaatverandering te beperken door het nemen van inrichtingsmaatregelen. In de game vervullen zij de rol van partijen die ook in de échte wereld moeten samenwerken: het waterschap, vastgoedbedrijven, de gemeente en Stichting Studentenhuisvesting. Studenten worden uitgedaagd om samen te werken, te overleggen, te onderhandelen, problemen op te lossen, compromissen te sluiten en zo naar een optimaal resultaat voor alle partijen toe te werken. De maatregelen die de spelers nemen worden realtime en waarheidsgetrouw berekend aan de hand van modellen. Dit maakt de Climategame een waardevol middel om studenten kennis op te laten doen van complexe processen.

Onderwijskwaliteit

Een van de doelstellingen van de game is om de onderwijskwaliteit te verhogen. Bijvoorbeeld het competitieve element zorgt voor een hogere betrokkenheid van studenten. En het sluit aan op hun belevingswereld. Ook vakinhoudelijk heeft de game een toegevoegde waarde. De game is ontwikkeld vanuit een bestaand probleem binnen de gemeente Delft. Hierdoor is het gebaseerd op echte modellen, net als in de praktijk.

Door het spelen van het spel komen studenten er achter hoe het samenspel van water, klimaat, ruimtelijke ordening, kosten en bouw in de praktijk werkt. Een andere toegevoegde waarde is de vorm van het onderwijs: je creëert een bepaalde dynamiek in de groep door het winstbelang.

Meer informatie

De game is ontwikkeld door Tygron. Ook andere hogeronderwijsinstellingen spelen de game. De game is ook interessant voor de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed.

Meer informatie over deze serious game is te vinden op www.climategame.nl.

Laatst bijgewerkt op 7 april 2015.