Virtualiseren in Avans

print

Screencast om Methoden en technieken van Onderzoek uit te leggen

Studenten zeer tevreden over online uitleg

Pieter Schep van de Academie voor HRM en Bedrijfskunde is docent Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO). Voor zijn studenten in jaar 2 heeft hij voor MTO met het programma Camtasia een screencast (video-instructie) ontwikkeld. In de screencast worden handelingen in Excel uitgelegd, zoals basishandelingen (gemiddelde en standaarddeviatie uitrekenen), correlatie bepalen, draaitabellen maken en grafische bewerkingen doen. Inmiddels is de video-les al zo’n 400 keer bekeken. Studenten geven aan het als zeer prettig te ervaren.

De screencast sluit aan bij de opdracht om een data-analyse uit te voeren en deze te beschrijven in een onderzoeksverslag. Alle handelingen worden ook klassikaal uitgelegd. Omdat Pieter merkte dat hij, ook na uitleg in de les, toch nog veel tijd kwijt was aan het beantwoorden van vragen van studenten over de stof (via e-mail of mondeling buiten de les), heeft hij deze screencast ontwikkeld. Nu hoeft hij niet steeds ‘hetzelfde verhaal’ te vertellen én hij kan de video aanbieden aan studenten die stage lopen of afstuderen. Pieter: ‘Studenten kunnen de uitleg online nog eens bekijken en ook tijdens het uitvoeren van de opdracht erbij houden, om de handelingen zelf meteen toe te passen.”

Waarom geen bestaand materiaal?

In de MTO-vakken in andere onderwijsperiodes worden bestaande filmpjes ingezet die beschikbaar zijn op internet. Deze filmpjes zijn ook door Pieter en zijn collega’s ontwikkeld. Waarom gebruikt hij geen bestaand materiaal voor deze les? Pieter: “Ik heb er bewust voor gekozen om voor deze MTO-les geen bestaande filmpjes in te zetten, omdat dat de transfer van studenten in het maken van de opdracht niet voldoende ten goede komt. Door in de screencasts aan te sluiten bij de specifieke opdracht, gebruik makende van een voorbeeld dataset, is de transfer 100%. Bovendien, in dít geval zou het zoeken van geschikt videomateriaal en het bepalen van te gebruiken delen en de koppeling maken met de opdracht méér tijd hebben gekost, dan het zelf maken.”

Lees meer over dit project. 


Laatst bijgewerkt op 8 juni 2015.