Virtualiseren in Avans

print

Is DDCD een moetje?

In de wandelgangen wordt regelmatig gesproken over een ‘moetje’ wanneer men spreekt over het verplicht volgen van de trainingen DDCD. Maar is dat eigenlijk wel zo? Voor een deel wel, maar het ligt wel iets genuanceerder. Alleen vind je de nuance meestal niet in de wandelgangen. Het belangrijkste punt is dat het DDCD-traject leerwegonafhankelijk is. Dat zullen weinig ambassadeurs op deze manier gecommuniceerd hebben, maar het maakt nogal wat uit. Het betekent dat de criteria en de toetsing weliswaar vastliggen, maar dat de manier waarop je aan die kennis en kunde werkt vrij is. De trainingen en de online modules in Blackboard zijn hulpmiddelen waar je gebruik van kunt maken, niet meer dan dat. De enige stok achter de deur, om vrijblijvendheid te voorkomen, is dat je per module een product ter beoordeling aan jouw modulebegeleider voorlegt. Op deze manier hopen we een basisniveau te bereiken. En als je zelf vindt dat je het basisniveau beheerst, dan hoef je helemaal geen traject te volgen. Je kunt dan direct met je product naar de modulegeleider toe. We willen niemand frustreren. Al kunnen we ons wel voorstellen dat je even moet wennen aan deze manier van werken.

Wat ook nog denkbaar is, is dat je het misschien niet eens bent met de overtuiging dat alle docenten van Avans moeten beschikken over ICT-basisvaardigheden. Moet je als docent kunnen werken met het Smartboard en Blackboard? En moet je kunnen nadenken als docent over het doelmatig inzetten van ICT? Zeg het maar…

Ook dit is DDCD

Lees het stuk van ViA-ambassadeur uit de nieuwsbrief van AAFM door Bert Leene. Het gaat over de afrondende gesprekken van de module Digitale Didactiek.

“Dit moeten we vaker doen!” met deze opmerking sloten de eerste 3 docenten het afrondingsgesprek van de training digitale didactiek af. Afgelopen woensdag 27 mei hebben Marieke Glasbergen, Esther van Opstal en Tom Vos ervaringen gedeeld over het gebruik van ICT in de les.

Ter voorbereiding zijn elkaars lesvoorbereidingsformulieren en de beoordelingscriteria rondgestuurd.

Onder leiding van Marco Cornelissen (onderwijskundige) en Bert Leene (ViA-ambassadeur) werden voorbeelden uitgewisseld van werkvormen en er werd enthousiast gereageerd op elkaars lesmateriaal. Kreten als “Dat gaat ik ook doen”, “wat een goed idee”, “dit kan ik ook toepassen” en “hier krijg ik energie van” gingen over en weer.

In deze groep bleek dat iedereen voldoende ICT skills paraat had om een zelfbedachte werkvorm ook uit te kunnen voeren. Het is prettig om te merken dat je kunt doen wat je hebt bedacht en het ViA traject biedt hiervoor voldoende handvatten.

Na deze eerste groep krijgen ook de andere deelnemers van de training digitale didactiek binnenkort een uitnodiging voor het afrondingsgesprek."

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2015.