Virtualiseren in Avans

print

Inzet van Facebook voor stagebegeleiding op afstand

Project social media

Steeds meer Avans-studenten lopen in hun derde en/of vierde jaar stage in het buitenland of studeren er af. Inhoudelijke begeleiding en monitoring door de stage-/afstudeerbegeleider is hierdoor vaak lastig. Studenten zijn daarnaast niet aanwezig op de stageterugkomdagen, waardoor er geen uitwisseling van ervaringen plaatsvindt. Om hier verbetering in aan te brengen, heeft docent Jappe de Best van de opleiding Milieukunde (ATGM) met de hulp van ViA een project opgezet: Inzet van Facebook voor stagebeleiding op afstand.

Waarom Facebook?

Facebook is laagdrempelig, gratis en overal bereikbaar. Het merendeel van de studenten heeft al een Facebook-account. Andere voordelen van het gebruik van Facebook is dat pagina’s kunnen worden afgeschermd en dat er zowel groeps- als individuele berichten mogelijk zijn, eventueel met video’s, foto’s of documenten bijgevoegd.

Instructie vooraf

Jappe heeft vooraf studenten en stagebegeleiders geïnformeerd over het gebruik en de gebruiksregels van de Facebook-groep. Hij was meerdere keren per week kort actief in de groep. Aan stagebegeleiders werd gevraagd dat minimaal 1x per week te zijn. Jappe: “Door te ‘liken’ toon je betrokkenheid. De student weet dat je het hebt gelezen”.

Hoge respons

Via de Facebook-groep monitorden Jappe en zijn collega’s de voortgang en welbevinden van hun studenten. Studenten wisselden in de groep op een laagdrempelige manier hun ervaringen uit en gaven elkaar feedback. In de groep werden vragen gesteld en beantwoord, opdrachten en deadlines kenbaar gemaakt en feedback gegeven. Berichten werden door bijna alle studenten en docenten gelezen en de respons op opdrachten en vragen lag hoog. Studenten waren erg positief over het gebruik van een Facebook.

Vragen

Hoe maak je zo’n groep? Waarom gebruik je geen Blackboard hiervoor? Zitten er ook nadelen aan Facebook? Wat is het verschil tussen een Facebook-groep en een Facebook-pagina? Was er ook 1-op-1 contact? Antwoorden op deze en andere vragen lees je in de End Review op via.avans.nl. Hier lees je ook de resultaten van de studentevaluatie en Jappe’s presentatie en studentinstructie over het gebruik van Facebook.

Lees ook de pdf Social media. Praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Hierin staan ervaringsverhalen van andere docenten over het gebruik van social media tools in hun lessen.  


Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2014.