Virtualiseren in Avans

print

Studenten positiever dan docenten over inzet ICT in het onderwijs

Onderzoek naar inzet van ICT in onderwijs

In 2013-2014 hebben alle Avans-docenten uit het economisch domein een vragenlijst ontvangen over inzet van ICT in het onderwijs. De gemiddelde respons bedroeg 42%. Opvallend is dat studenten positiever zijn over de inzet van ICT door hun docenten, dan docenten zelf zijn. Docenten geven wel aan positief te zijn over het inzetten van ICT in het onderwijs.

Hoe vaak docenten ICT inzetten binnen hun onderwijs voor didactisch doeleinden verschilt significant tussen diverse academies. Leeftijd, geslacht en het aantal jaren dat docenten les geven, lijken geen significante invloed te hebben. Factoren die wel relevant zijn (in volgorde van belang): de mate waarin een docent de lesinhoud, ICT en didactiek met elkaar kan afstemmen, zijn of haar didactische vaardigheid in het gebruik van ICT, en zijn of haar houding over ICT in het onderwijs.

Docenten minder tevreden over eigen inzet ICT dan studenten

Opvallend is dat docenten zichzelf geen hoge score geven op hun inzet van ICT. Op vragen of zij vinden dat zij voldoende en effectief gebruik maken van ICT in hun onderwijs geven zij zichzelf een 3,2 op een 5-puntsschaal. Dezelfde vragen zijn ook gesteld aan studenten in de Nationale Studenten Enquête. Zij zijn een stuk positiever over hun docenten en geven hen een 3,7.

Positieve houding over van gebruik van ICT in het onderwijs

De score die docenten zichzelf geven voor de mate waarin ze inhoud, ICT en didactiek met elkaar kunnen afstemmen varieert voor de verschillende academies tussen 2,9 en 3,6 (schaal 1-5). De houding ten aanzien van het gebruik van ICT in het onderwijs is overwegend positief, variërend tussen 3,6 en 4,0 (schaal 1-5).

Ondersteuning en stimulans aandachtspunt voor Avans

De door docenten ervaren steun en stimulans vanuit de organisatie wordt op een aantal vlakken als onvoldoende beoordeeld. Zo vinden docenten dat ze te weinig betrokken worden bij de totstandkoming van ICT-beleid en onvoldoende ondersteuning krijgen bij het gebruik van ICT. Ook de betrouwbaarheid van de apparatuur en de snelheid en betrouwbaarheid van het netwerk zijn bij een paar academies een punt van aandacht.

Lees het uitgebreide rapport met de resultaten per academie. 

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2014.