Virtualiseren in Avans

Project 5 resultaten

Open Educational Resources

Virtualiseren in Avans

Status project: lopend Open Educational Resources (OER) is een academie-overstijgend project binnen het ViA-Techniek project. Het heeft als doel om het ontwikkelen, delen en gebruiken

Virtuele minor GIS: open online course

Virtualiseren in Avans

en meer dan twee derde van de virtuele onderdelen is klaar. Dit is door docenten ontwikkeld of er is handig gebruik gemaakt van Open Educational Resources (OER). Digitale tool(s) Camtasia, Google+ (docs

Vergroten Engelse taalvaardigheden onder studenten

Virtualiseren in Avans

cetera. Daarnaast wil Beyke een overzicht opleveren dat laat zien hoe hij en andere docenten deze materialen/bronnen binnen en buiten de les kunnen gebruiken. Digitale tools Open educational